Letnia Szkoła Psychoterapii

26 - 30 sierpnia 2020
Psychoterapia
Warsztat praktyka
Slider

Letnia Szkoła Psychoterapii

Psychoterapia. Warsztat praktyka to tytuł III edycji Letniej Szkoły Psychoterapii. Jest to propozycja dla uczestników czteroletnich szkoleń z zakresu psychoterapii rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz osób profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej. Program szkoły stanowi odpowiedź na zgłaszaną nam potrzebę usystematyzowania wiedzy z obszaru ugruntowanych naukowo podejść terapeutycznych, takich jak:

• Terapia Koherencji
• Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP)
• Psychoterapia Oparta na Mentalizacji (MBT)

W programie szkoły znajdą się również zajęcia dotyczące psychofarmakologii pozwalające spojrzeć na relację z lekiem w ujęciu psychodynamicznym, psychoterapii somatycznej i pracy z grupami. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez uczestników umożliwi im sprawną konceptualizację trudności zgłaszanych przez pacjentów. Liczymy też, że prezentując różnorodne podejścia psychoterapeutyczne, zachęcimy do pogłębiania wiedzy w poświęconych im szkoleniach. Część zajęć odbędzie się nad Zalewem Zegrzyńskim w Hotelu 500, znanym już uczestnikom poprzedniej edycji Letniej Szkoły Psychoterapii. Wierzymy, że miejsce to znów będzie sprzyjało relaksowi i mniej formalnej wymianie doświadczeń zawodowych między uczestnikami wydarzenia.

 

 Prelegenci

Rafał Bornus

Rafał Bornus

Agnieszka Iwaszkiewicz

Agnieszka Iwaszkiewicz

Michał Jasiński

Michał Jasiński

Leszek Jaworski

Leszek Jaworski

Anna Król-Kuczkowska

Anna Król-Kuczkowska

Tomasz Pawełczyk

Tomasz Pawełczyk

Michael Randoph

Michael Randoph

Beata Załoga

Beata Załoga

Letnia Szkoła Psychoterapii

ProgramFormularz zgłoszeniowy