Dystans w relacji jako warunek więzi

Lieven Migerode

Kiedy zaczniemy rozpatrywać bliskość i dystans jako pojęcia, które nie tkwią w sztywnej opozycji wobec siebie, lecz wchodzą w relację dialektyczną, będziemy potrafili dostrzec jedno wewnątrz drugiego. To z kolei pozwoli nam zrozumieć miłość i więź. Badając dialektykę wspomnianej relacji, wprowadzimy teorię „dwóch mózgów”, która odzwierciedla fundamentalny charakter więzi międzyludzkiej. Z tego punktu widzenia spróbujemy zrozumieć naturę miłości, lokując pojęcia bliskości i dystansu w kontekście pracy z parami w nurcie Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples).

Zmniejszanie dystansu w relacjach miłosnych, przywracanie więzi i nadziei

W ramach tego warsztatu pokażemy, jak pracując w nurcie Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples) towarzyszymy parze w drodze od relacyjnego cierpienia i nadziei przez dezeskalację negatywnych wzorców, które budują dystans między osobami w parze, w stronę odnowionej i głębszej więzi.