Głos terapeuty, głos pacjenta. O znaczeniu i niepowtarzalności głosu.

Aldona Krasucka

Uczestnicy warsztatu będą mogli przyjrzeć się swojemu głosowi w kontekście psychologicznym. Dlaczego niektórzy z nas nie znają swojego podstawowego głosu? Na czym polega naturalna ekspresja głosu? Jak jego prawidłowa emisja wpływa na zdrowie – fizyczne i psychiczne, wizerunek i budowane przez nas relacje międzyludzkie? W trakcie zajęć będziemy mieli szansę poszukać odpowiedzi na te pytania. W programie znajdzie się także krótkie wprowadzenie do anatomii ludzkiego głosu oraz ćwiczenia i porady ułatwiające jego pielęgnację.