Neuropsychologia procesów starzenia. Problemy i wyzwania terapii pacjentów w starszych wieku

Agnieszka Żelwetro

Jak starzeje się nasz umysł? Jak upływ czasu wpływa na nasze możliwości poznawcze? Czy choroba Alzheimera z konieczności pociąga za sobą zaburzenia pamięci? To tylko niektóre spośród pytań, które zadamy w trakcie niniejszego warsztatu. Przeanalizujemy neuropsychologiczne profile otępień i porozmawiamy o tym, jak rozpoznawać objawy chorób otępiennych, a także o metodach niefarmakologicznych oddziaływań wobec osób z otępieniem. Przyjrzymy się też funkcjonowaniu rodzin z osobą z zaburzeniami poznawczymi.