O bliskości i dystansie w grupie terapeutycznej

Sylwester Bielas 

W trakcie wystąpienia przyjrzymy się dynamice, jaka w kontekście bliskości tworzy się w grupie spotykających się ze sobą osób. Jak to się dzieje, że potrzebujemy bliskości, a jednocześnie może ona budzić w nas obawy i chęć unikania czy dystansowania się? Czy bliskość i dystans to doświadczenia będące w opozycji, czy może dopełniające się? W trakcie spotkania nie zabraknie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dyskusji o specyfice pracy w obszarze terapii grupowej nawiązującej do tematu wystąpienia.