Letnia Szkoła Psychoterapii

Letnia Szkoła Psychoterapii

Bliskość i dystans w psychoterapii

Falenty, 25-28 sierpnia 2021

Czwarta edycja Letniej Szkoły Psychoterapii będzie poświęcona pojęciom odgrywającym fundamentalną rolę w analizie relacji: bliskości i dystansowi. Inicjując debatę odwołującą się do naszych doświadczeń psychoterapeutycznych, chcielibyśmy spróbować odpowiedzieć na następujące pytania: jakie formy mogą przybierać bliskość i dystans w relacjach międzyludzkich – zarówno w epoce izolacji wymuszonej pandemią, jak i po jej ustąpieniu? Kiedy bliskość staje się szkodliwa, a dystans pożądany? Czy bliskość da się zredukować do braku fizycznego dystansu, a dystans do braku fizycznej bliskości? Jakiego rodzaju strategie psychoterapeutyczne sprzyjają odbudowie bliskości nadwerężonej pod wpływem urazów więzi? Jak rozpoznać, czy dystans w relacji ma źródła wewnątrzpsychiczne, czy interpersonalne? Jak adaptować swój styl pracy w zależności od charakteru problemów z budowaniem bliskości? To tylko niektóre z kwestii, które będziemy chcieli poruszyć w gronie psychoterapeutów reprezentujących nurty takie, jak ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), EFT (Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach) czy Mindfulness. Istotny w tej debacie będzie również głos psychiatrów oraz specjalistów w zakresie pracy z ciałem, których także zaprosiliśmy do udziału w Letniej Szkole Psychoterapii.

Zajęcia będą miały formę wykładów plenarnych i warsztatów prowadzonych w mniejszych grupach. Nie zabraknie również czasu na mniej formalne, choć z pewnością równie pasjonujące rozmowy w kuluarach.

Miejsce i forma zajęć

Zajęcia odbędą się w Hotelu Green Garden położonym w Falentach na terenie rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie. Jeżeli restrykcje sanitarne związane z pandemią uniemożliwią poprowadzenie zajęć w tradycyjny sposób, odbędą się one w trybie online. O ewentualnych zmianach w organizacji Letniej Szkoły Psychoterapii będziemy informować na bieżąco.

Do kogo kierujemy ofertę?

Letnia Szkoła Psychoterapii jest propozycją dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę kliniczną i profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej, absolwentów i uczestników czteroletnich szkoleń z zakresu psychoterapii rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.