Letnia Szkoła Psychoterapii

Letnia Szkoła Psychoterapii

Letnia Szkoła Psychoterapii Psychika w ciele. Ciało w psychice to propozycja dla osób, którym wiedza niezbędna do udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego nie jest już obca, a więc przede wszystkim dla tych, którzy ukończyli lub są w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zaawansowany merytorycznie program szkoły stanowi odpowiedź na narastające zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie rozumienia objawów psychicznych manifestujących się w ciele i fizycznych oznak psychicznego cierpienia, a więc nierozłącznej relacji psyche i somy.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta dzięki uczestnictwu w zajęciach odbywających się w ramach Letniej Szkoły Psychoterapii umożliwi lepsze rozumienie psychosomatycznego aspektu zgłaszanych przez pacjentów problemów, sprzyjając również trafniejszej interpretacji objawów, które są z nimi powiązane.

W programie szkoły przewidzieliśmy również zajęcia biorące pod uwagę dobrostan psychoterapeutów. Liczymy, że bezpośrednie sąsiedztwo Zalewu Zegrzyńskiego będzie sprzyjało relaksowi i mniej formalnej wymianie doświadczeń zawodowych między uczestnikami szkoły.

Nasze zaproszenie do poprowadzenia zajęć przyjęli m.in. prof. Maria Beisert, Josette ten Have-de Labije, Bozena Maciek-Haściło, prof. Irena Namysłowska, Tobias Nordqvist, dr hab. Marcin Napiórkowski, Michael Randolph, dr Cezary Żechowski. Zajęcia prowadzone przez obcojęzycznych prelegentów będą tłumaczone konsekutywnie na język polski.