Od transseksualizmu do transpłciowości – czyli o specyfice interwencji terapeutycznych dla osób transpłciowych w dobie re-paradygmatyzacji transpłciowości

Justyna Holka-Pokorska

Dzięki aktualizacji klasyfikacji diagnostycznych- zarówno DSM-V, jak i ICD 11 odstępują od opisanej wcześniej tradycji diagnostycznej, która rzutowała na postępowanie kliniczne. Poprzez przyjęcie przez WHO w czerwcu 2019 roku, w Genewie jedenastej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Psychicznych (ICD-11) – „wykreślono” transpłciowość z podgrupy zaburzeń psychicznych, ICD-11 wprowadza kategorię Gender incongruence czyli tzw. dezaprobaty płci lub niezgodność płci, definiując ją, jako „nasiloną i uporczywą niezgodność pomiędzy płcią określoną po urodzeniu, a subiektywnym przeżywaniem swojej płci”. Jednak najważniejszą zmianę w ICD-11 stanowi tzw. demedykalizacja transpłciowości poprzez stworzenie nowej kategorii diagnostycznej „kategorie zdrowia seksualnego” (ang. sexual health conditions).

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się czy zmiany na poziomie współczesnych klasyfikacji rzutują na proces diagnozy i terapii osób transpłciowych oraz niebinarnych. Omówione zostaną współczesne zalecenia dotyczące interdyscyplinarnej pomocy dla osób transpłciowych.
Podstawowy cel warsztatu będzie stanowić przybliżenie specyfiki interwencji terapeutycznych dla osób transpłciowych w zależności od etapu tranzycji w odniesieniu do współczesnych wytycznych pomocy osobom transpłciowym.