Paradoksy bliskości- dlaczego potrzebujemy odwagi. Perspektywa ISTDP

Gorgonia Wróbel-Sucharska

Bliskość to oczywiście nie tylko przyjemne doświadczenia miłości, czułości i porozumienia. Ponieważ budowanie i utrzymanie relacji z innym człowiekiem (innymi ludźmi) jest, jak sądzą dziś naukowcy, największym życiowym ewolucyjnym wyzwaniem, warto pogłębiać wiedzę o potencjalnych pułapkach w takim kontakcie.

Celem warsztatu jest przyjrzenie się w kontekście Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) procesom, z którymi na tej drodze musimy się zmagać, czyli m.in. jak reagujemy na pojawiające się pragnienia, tęsknoty wobec bliskiej osoby; jak radzimy sobie z porażkami więzi, bólem, wściekłością, czy jesteśmy w stanie wspierać siebie samego, kiedy pojawia się cierpienie; jak przyjmujemy ciężar odpowiedzialności za krzywdę wyrządzoną innemu człowiekowi.

Jeśli zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej, wykorzystane zostaną również fragmenty nagrań z sesji terapeutycznych, ilustrujące poruszaną tematykę.