Poznawcze rozumienie i praca z pacjentami doświadczającymi psychozy

Łukasz Gawęda

Na spotkaniu przedstawione będą wybrane zagadnienia związane z mechanizmami psychologicznymi kształtującymi ryzyko rozwoju psychoz i możliwości zastosowanie wyników badań mechanizmów poznawczych psychoz w praktyce klinicznej. Omówione zostaną badania wskazujące na potencjalne obszary, które mogą być wykorzystywane w pracy klinicznej. Omówione zostaną również niektóre techniki stosowane w ramach treningu meta-poznawczego dla pacjentów doświadczających psychoz.