Agnieszka Binkul

Ukończyła czteroletnią Podyplomową Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ponadto zdobywała wiedzę na specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych i konferencjach między innymi z zakresu psychoanalitycznej terapii rodzin, psychoanalizy par, pedagogiki ogólnej czy metod diagnozy psychologicznej i psychoedukacji.

Od ponad dziesięciu lat prowadzi terapię młodzieży, dorosłych i rodzin. Jej praca dyplomowa nosiła tytuł Obraz siebie i inne poznawcze korelaty zaburzeń depresyjnych u dziewcząt i kobiet z anoreksją i bulimią. Pomaga pacjentom borykającym się z różnymi problemami: od zaburzeń nerwicowych, jedzenia, nastroju po zaburzenia osobowości, a także psychozy. Pracuje również z osobami pragnącymi rozwinąć swój potencjał życiowy i poprawić jakość relacji z innymi.

Wcześniej prowadziła terapię między innymi w krakowskich ośrodkach: Poradni Psychoterapii Dzieci Młodzieży i Rodzin, Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Współpracowała także z Centrum Wspierania Rodziny w Bristolu. Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych i rodzin – również w języku angielskim.