Anna Zarzycka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2003 była zaangażowana w projekty psychoedukacyjne. Prowadziła zajęcia profilaktyczne, integracyjne i rozwiązywania konfliktów w warszawskich liceach. Od 1999 roku jest związana zawodowo z Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Powadzi psychoterapię indywidualną i terapię perinatalną (okołoporodową). Kształciła się w Anna Freud Centre w zakresie terapii matki i dziecka.