Joanna Popławska

Psychiatra, psychoterapeutka. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W 2010 roku ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, w 2013 roku Studium Psychoterapii Grupowej. W latach 2003-2009 była związana z II Kliniką Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2009-2010 ukończyła podstawowe szkolenie w podejściu ISTDP. W latach 2008-2018 była kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ Milenijna 4 w Warszawie, gdzie pracowała jako psychiatra i prowadziła krótkoterminowe grupy terapeutyczne w podejściu psychodynamicznym. Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Jest członkinią Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, które jest powiązane z międzynarodową organizacją ISPS (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis).