Lieven Migerode

Psycholog kliniczny posiadający ponadczterdziestoletnie doświadczenie w pracy z parami. Certyfikowany terapeuta MFT (Marital and Family Therapy – Terapia Rodzin i Małżeństw), superwizor i trener Belgijskiego Towarzystwa Terapii Rodzin i Małżeństw. Przez ostatnie dziesięć lat zajmował się rolą pojęcia miłości w terapii pary. Pokłosie tych zainteresowań stanowią dwie międzynarodowe publikacje naukowe oraz popularyzatorska książka poświęcona temu zagadnieniu. Niedługo później fascynację Lievena wzbudziły prace Susan Johnson i Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (EFT). Od 2016 roku jest certyfikowanym trenerem w tym nurcie.
Wraz z Peterem Roberem kieruje podyplomowym studium Terapii Rodzin i Małżeństw przy Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven. Lieven prowadził szkolenia EFT w Belgii, Holandii, Rumunii, Afryce Południowej, Polsce, Włoszech, Kanadzie i Iranie oraz warsztaty w tym nurcie w Norwegii, Irlandii, Finlandii, Francji, Szwajcarii i Włoszech.

Abstrakt

Dystans w relacji jako warunek więzi (wykład)
Zmniejszanie dystansu w relacjach miłosnych, przywracanie więzi i nadziei (warsztat)