Paweł Pilich

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, pierwszy stopień psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) oraz trzyletnie szkolenie Core Training w zakresie ISTDP. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w podejściu psychodynamicznym oraz ISTDP. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, w tym również dla osób uzależnionych, oraz warsztaty i szkolenia.