Tomasz Pawełczyk

Dr hab. n. med., profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, psychiatra, psychoterapeuta. Mając doświadczenie zawodowe wykraczające poza wąsko rozumianą psychiatrię, w swej pracy koncentruje się na wielowymiarowym podejściu do problemów psychicznych, dostrzegając w ich genezie i terapii liczne perspektywy m.in. medyczne, społeczne, psychologiczne oraz rodzinne. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał m.in. w klinikach psychiatrycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ambulatoriach przyklinicznych i świadczących usługi dla studentów, a także w trakcie wielu staży i kursów krajowych i zagranicznych (m.in. w Oxfordzie, w Instytucie Psychiatrii King’s College szpitala Maudsley w Londynie). W swojej pracy psychiatrycznej z pacjentami dorosłymi zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych przebiegających m.in. z objawami kryzysu psychicznego, obniżonego nastroju, lęku, niepokoju, osłabienia energii i motywacji, z trudnościami koncentracji uwagi, zaburzeniami pamięci, zaburzeniami snu, drażliwością, chwiejnością emocjonalną. Pomaga m.in. pacjentom z zaburzeniami psychotycznymi, organicznymi, otępieniami, zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, odżywiania oraz zaburzeniami osobowości. Wspomaga pacjentów w zakresie redukcji objawów odstawienia oraz utrzymania abstynencji od substancji psychoaktywnych.

Prowadzi również psychodynamiczną psychoterapię ograniczoną w czasie oraz długoterminową, regularnie korzystając z superwizji certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów polskich towarzystw psychoterapeutycznych. Ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywał na psychiatrycznych oddziałach szpitalnych i w ambulatorium przyklinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pomaga pacjentom z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, które utrudniają pełne i swobodne funkcjonowanie w różnorodnych rolach życiowych, są źródłem uporczywego dyskomfortu oraz upośledzają pełne korzystanie z własnych zasobów psychicznych.

Abstrakt
Psychofarmakologia w ujęciu psychodynamicznym. Działanie farmakologiczne i pozafarmakologiczne leku w kontekście koncepcji psychofarmakoterapii dynamicznej