Program

Program

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta dzięki uczestnictwu w zajęciach odbywających się w ramach Letniej Szkoły Psychoterapii umożliwi lepsze rozumienie psychosomatycznego aspektu zgłaszanych przez pacjentów problemów, sprzyjając również trafniejszej interpretacji objawów, które są z nimi powiązane.

W programie szkoły przewidzieliśmy również zajęcia biorące pod uwagę dobrostan psychoterapeutów. Liczymy, że bezpośrednie sąsiedztwo Zalewu Zegrzyńskiego będzie sprzyjało relaksowi i mniej formalnej wymianie doświadczeń zawodowych między uczestnikami szkoły.

Szczegółowy program zajęć do pobrania.
Uwaga! Program może jeszcze ulec niewielkim zmianom.

Tytuły zajęć: