Ciało: między naturą a kulturą 

dr hab. Marcin Napiórkowski

Ciało i związane z nim potrzeby wydają się doskonałym przykładem „natury” przeciwstawionej „kulturze”. Wszyscy ludzie, niezależnie od miejsca czy czasu, obdarzeni są „tym samym” ciałem. Rozumowanie to – na pozór oczywiste – okazuje się niezwykle problematyczne w starciu z literaturą antropologiczną. Od tabu kulinarnych przez to, co uznawane jest za wygodne aż po kanony piękna – bogactwo sposobów posługiwania się ciałem i zaspakajania jego potrzeb pokazuje nam, jak nieoczywista jest granica między naturą i kulturą. To, co wydaje nam się koniecznością, zestawione z praktykami innych okazuje się jedynie nawykiem, a więc czymś oczywistym tylko z perspektywy lokalnej.