ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) – próba zwiększenia efektywności psychoterapii psychodynamicznej

Beata Załoga, Leszek Jaworski 

ISTDP to nurt terapeutyczny opracowany przez Habiba Davanloo, pracującego w Kanadzie irańskiego psychiatrę i psychoanalityka. Nurt ten rozwija się nieustannie od ponad czterdziestu lat i cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie, również w Polsce. Opublikowano liczne badania naukowe potwierdzające jego skuteczność kliniczną i efektywność ekonomiczną.

Twórca szkoły, w pracy nad teorią i technikami pracy terapeutycznej opierał się na szczegółowych badaniach nagrań wywiadów diagnostycznych i procesów psychoterapeutycznych. Wnikliwa analiza sesji wideo wielu gromadzonych i zapisanych w ciągu dziesięcioleci przypadków, m.in pod kątem skuteczności poszczególnych interwencji, pozwoliła na opracowanie spójnej i skutecznej metody pracy terapeutycznej, która może przynieść efekty w stosunkowo krótszym czasie.

Elementy, które wyróżniają ten model terapeutyczny to:

  • Zogniskowanie pracy terapeutycznej
  • Monitorowanie i utrzymywanie lęku na optymalnym poziomie
  • Rozróżnianie rodzajów lęku
  • Sposób diagnozowania
  • Konsekwentne konfrontowanie mechanizmów obronnych, które szkodzą pacjentowi
  • Zastosowanie modelu trójkąta konfliktu i osób
  • Dążenie do pełnego doświadczenia, tolerowania i kontenerowania emocji dostosowane do możliwości pacjenta.

W czasie naszych zajęć przybliżymy te zagadnienia poprzez prezentację oraz ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról: terapeuty i pacjenta. Przedstawimy sposób pracy ISTDP w psychoterapii indywidualnej i grupowej.