Neurobiologia traumy – implikacje kliniczne

Anna Król-Kuczkowska

Coraz więcej pacjentów, z którymi dzisiaj pracujemy, to osoby cierpiące na zaburzenia osobowości. Dla rozumienia i leczenia tych pacjentów kluczowe jest dobre zrozumienie mechanizmów traumy. Celem wykładu będzie:

  • omówienie mechanizmów i skutków traumy od strony neurobiologicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów ewolucyjnych
  • pokazanie możliwości klinicznej aplikacji powyższej wiedzy wraz z weryfikowaniem klasycznych metod pracy z traumą i zaburzeniami osobowości (co działa, a co niekoniecznie)
  • pokazanie możliwości pracy klinicznej z podstawowymi strategiami przywiązaniowymi po traumie: hiperaktywacją lub dezaktywacją systemu przywiązania
  • omówienie współczesnych paradygmatów pracy z traumą m.in. dysocjacji strukturalnej i mentalizacji
  • kliniczne implikacje zaburzeń zdolności do mentalizowania jako skutku traumy.

Wiedza teoretyczna będzie przedstawiana w kontekście praktyki klinicznej i omawiana w oparciu o analizę konkretnych przykładów klinicznych.