O psychoterapeutycznym potencjale grupy

Agnieszka Iwaszkiewicz 

Grupa terapeutyczna nastawiona jest na tworzenie relacji i ich badanie, a w wyniku tego na leczenie i zmianę.

W wystąpieniu z jednej strony chciałabym pokazać jak zjawiska zachodzące w grupie stymulują ten proces i jak odbywa się to w modelu wypracowanym w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie oferowana jest psychoterapia grupowa w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym, łączącym jednocześnie perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Z drugiej, może nawet szerszej, strony chciałabym zastanowić się czy, a jeśli tak to w jaki sposób, taka grupa jest odpowiedzią na współcześnie zgłaszaną problematykę jej uczestników i jak się nią zajmuje.