Pacjent istota seksualna czy problem seksualny?

Prof. Maria Beisert

Praca z pacjentem zostanie przedstawiona z trzech perspektyw:

1. Seksualności jako cechy kondycji człowieka i wyboru jej modelu w pracy terapeutycznej

2. Miejsca seksualności w hierarchii życia i problemów pacjenta

3. Seksualności jako obszaru pracy terapeutycznej lub obszaru jej unikania