Pandemia-zbiorowa trauma czy kryzys w różnych obszarach życia osobistego i społecznego? 

Ewa Chalimoniuk

Zapraszam na zajęcia, w trakcie których poszukamy wspólnie odpowiedzi o psychologiczne i społeczne znaczenie pandemii, przy okazji stawiając diagnozę różnicową między traumą a kryzysem. W planie spotkania m.in.:

  1. Życie w niepewnym i nieznanym – strategie radzenia sobie i adaptacji.
  2. Straty i zmiany wywołane pandemią.
  3. Zmiany/straty niszczące dobrostan jednostek i zbiorowości.
  4. Zmiany rozwojowe i zyski z kryzysu wywołanego pandemią.