Praca z pacjentem z zaburzeniem jedzenia. Perspektywa psychiatryczna i psychoterapeutyczna w podejściu systemowym i psychodynamicznym

 Prof. Irena Namysłowska, Agnieszka Binkul

W ramach niniejszych zajęć omówimy następujące zagadnienia:

  • Rozumienie teoretyczne zaburzeń jedzenia (anoreksja jako choroba, anoreksja jako metafora)
  • Projektowanie terapii pacjentów z anoreksją i bulimią (specyfika kontraktu, praca z pacjentami niepełnoletnimi i dorosłymi, współpraca między psychiatrą i psychoterapeutą, opis przypadku ilustrujący wpływ kontraktu na przebieg procesu leczenia pacjentki z anoreksją)
  • Symbolika objawów anoreksji i bulimii
  • Mechanizmy obronne w anoreksji i bulimii
  • Perspektywa śmierci w leczeniu pacjenta z zaburzeniem jedzenia
  • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy z pacjentem z zaburzeniem jedzenia
  • Opis przypadku ilustrujący współpracę psychiatry zorientowanego systemowo oraz psychoterapeuty psychodynamicznego w leczeniu pacjentki z anoreksją