Psychofarmakologia w ujęciu psychodynamicznym.
Działanie farmakologiczne i pozafarmakologiczne leku w kontekście koncepcji psychofarmakoterapii dynamicznej

Tomasz Pawełczyk 

Zajęcia mają formę wykładu z elementami seminarium oraz dyskusją na kanwie zaproponowanych artykułów i omawiania doświadczeń klinicznych uczestników szkolenia w zakresie prezentowanej tematyki.

Tematyka:

 1. Działanie farmakologiczne leku
  Opis głównych grup leków psychotropowych i wskazań do ich stosowania oraz najczęstszych działań niepożądanych
 • Leki przeciwpsychotyczne, LPP
 • Leki przeciwdepresyjne, LPD
 • Leki normotymiczne, LN
 • Leki uspokajające i nasenne
 • Leki porokoginitywne
 • Leki stosowane w leczeniu uzależnień
 1. Działanie pozafarmakologiczne leku

2.1 Lek jako obiekt:

 • osoba (personifikacja)
 • obiekt przejściowy
 • bezpieczne środowisko
 • obiekt w sensie odszczepionych fragmentów self

2.2 Efekt placebo oraz efekt nocebo, znaczenie w psychiatrii i konsekwencje dla oceny efektów farmakoterapii.

2.3 Skuteczność terapii (psychoterapia i farmakoterapia) zaburzeń, z którymi psychoterapeuci mają najczęściej do czynienia (zaburzenia lękowe, depresyjne, uzależnienia).

2.4 Skuteczność połączonej farmakoterapii i psychoterapii w najczęściej spotykanych zaburzeniach w praktyce psychoterapeuty.

2.5 Koncepcja farmakoterapii dynamicznej.

2.6 Dyskusja na bazie tekstu: „Lek jako obiekt relacji” S. Murawiec, Psychiatria Polska, 2004; „Pacjent−terapeuta−lek w leczeniu osoby z rozpoznaniem schizofrenii” M. Scattergood, Psychiatria, 2016.