Psychoterapia w trudnych czasach

Anna Król-Kuczkowska

Rozmowa „Psychoterapia w trudnych czasach” będzie próbą refleksji nad tym, jak obecna rzeczywistość wpływa na codzienną praktykę kliniczną. W tym kontekście zastanowimy się wspólnie zarówno nad konsekwencjami pandemii, jak i równoległymi do niej procesami polityczno – społecznymi.
Spróbujemy przyjrzeć się nie tylko temu, jak technicznie inaczej wyglądała nasza, klinicystów praca na przestrzeni minionych miesięcy, ale również temu jak mentalizacja i neuronauka mogą pomóc nam w zrozumieniu specyfiki najczęściej występujących ostatnio reakcji psychologicznych. Analiza ta dotyczyła będzie zarówno poziomu jednostkowego, jak i społecznego – jako wzajemnie połączonych i wpływających na siebie.