Regulacja emocji u osób uzależnionych i jej reprezentacja w ciele. Perspektywa psychodynamiczna

Bożena Maciek-Haściło 

Szukając odpowiedzi na pytania o źródło cierpienia pacjenta uzależnionego, przyjmuję dziś, że z jednej strony substancja chroni przed cierpieniem, z drugiej jednak ogranicza, zniewala i umacnia człowieka w społecznej alienacji. W takiej emocjonalnej regulacji substancja „leczy” ciało i jednocześnie je niszczy.

W trakcie prezentacji przedstawię psychodynamiczne rozumienie problemów z zażywaniem substancji psychoaktywnych czy nałogowych zachowań w kontekście regulacji emocji, koncentrując się na funkcji złości i reprezentacji tej regulacji w ciele. Dokonam rozróżnienia na niepodłączoną, wycofaną i rozegraną (poprzez agresję) w działaniu złość. Rozumiem te reakcje jako próby ochrony relacji z obiektami. Omówię ideę pracy wokół podłączania pacjenta do złości i skierowania jej przeciwko obiektom na rzecz reparacji więzi.

Zaprezentuję fragmenty pracy opartej na nauce regulacji napięcia pacjenta w psychoterapii grupowej, omawiając przy tym znaczenie tej formy terapii w pomaganiu osobom uzależnionym.