Rozumienie umysłu i ciała – praca z Intensywną Krótkoterminową Terapią Psychodynamiczną (ISTDP)

Tobias Nordqvist

Psychoterapia opiera się na równoczesnej komunikacji wewnętrznej i interpersonalnej między terapeutą i pacjentem w ramach złożonej relacji uwzględniającej ciało i umysł. Celem wykładu będzie pogłębienie znaczenia przeciwprzeniesienia w terapii ISTDP oraz omówienie reakcji emocjonalnych terapeuty jako narzędzia, dzięki któremu może on pomóc pacjentom. Wykład będzie obejmował teoretyczne i neurobiologiczne podstawy psychoterapii, a w jego trakcie zaprezentowane zostaną również użyteczne i kreatywne ćwiczenia.