Superwizja

Prof. Maria Beisert

Superwizja będzie sprzyjać omawianiu m.in. następujących zagadnień:

  • diagnoza seksuologiczna (poprawność, typ diagnozy, tendencje stawiającego diagnozę w kierunku jej łagodzenia lub wyostrzania, wpływ relacji diagnosta-diagnozowany na zawartość diagnozy)
  • proces terapii seksuologicznej lub terapii, w której pojawia się problem seksualny pacjenta (rodzaj proponowanej terapii, przebieg, czynniki torujące i hamujące jej przebieg).
  • relacja pacjent – terapeuta (rodzaj relacji, wpływ czynników po stronie pacjenta i terapeuty torujących i hamujących jej przebieg i efektywność).
  • problemy terapeuty ujawniające się ze względu na pracę z pacjentem z problemem seksualnym lub ogólne z powodu pracy z seksualnością człowieka.