Umysł w ciele i ciało w umyśle, czyli dialektyka terapii psychosomatycznej

Michael Randolph

Yes, we can!
W trakcie warsztatu z psychoterapii somatycznej będziemy badać to, co spaja myśli, fantazje, przekonania, poczucie równowagi czy świadomości przestrzennej i jednocześnie kształtuje nasze codzienne doświadczenia. Postrzegamy rzeczywistość przez pryzmat sprzężeń zwrotnych między umysłem i ciałem. Konstytuują one zarówno formy reakcji, nazywane przez nas zachowaniem, jak i nasz nastrój wewnętrzny – poczucie własnego Ja w samotności i w relacjach z innymi ludźmi. Wspólne ćwiczenia, ich przeżywanie i dzielenie się ich rozumieniem pomogą złagodzić niektóre obarczone napięciem obrazy siebie, które kultywujemy w odruchu obronnym i wyostrzyć poczucie możliwości, które nosimy w sobie.