W poszukiwaniu dobrostanu psychoterapeuty – warsztat coachingowy

Joanna Mieczkowska-Trąd, Anna Srebrna 

„Psychoterapeuci mają dużą motywację do tego, by zajmować się innymi. Natomiast ze zdecydowanie mniejszą ochotą troszczą się o siebie.”
Nancy McWilliams, Psychoterapia psychoanalityczna

Jakie jest moje subiektywne poczucie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego? Czy czuję się tak, jak chcę się czuć? Jak już o siebie dbam, a jak jeszcze mogę o siebie zadbać? Jakie są moje zasoby? Jak mogę je wzmacniać, ożywiać, aktualizować? To kilka z pytań, odpowiedzi na które będziemy szukać w czasie naszego warsztatu. Zapraszamy wszystkich, którzy już je sobie zadają, ale też tych, którym konieczność autorefleksji wskazują sygnały ze zmęczonego ciała czy pierwsze objawy wypalenia zawodowego.

Według Nancy McWilliams terapeuta pracuje znacznie skuteczniej wtedy, gdy pamięta także o swoich uzasadnionych potrzebach osobistych. Według szefa Komisji Etyki American Psychological Association troska o swój dobrostan powinna być nawykiem wynikającym z imperatywu etycznego każdego psychoterapeuty. Natomiast naszym zdaniem z poczuciem dobrostanu po prostu przyjemniej się żyje i pracuje. Cokolwiek cię motywuje, zapraszamy – to będzie czas dbania o siebie.