Wyzwanie ucieleśnionej psychoterapii

Michael Randolph 

Psychoterapia miała w niedawnych czasach tendencję do skupiania się na rozmaitych kwestiach: wyzwaniach rzucanych przez fobie, środkach zaradczych, problemach tożsamościowych, z którymi konfrontuje się świat. Są to ogromnie istotne kwestie, istnieje jednak głębszy fundament funkcji psychofizycznych oraz związane z nim pole świadomości, którym grozi rosnąca utrata znaczenia. Przywracanie sił połączonym ze sobą sferom życia – wewnętrznej świadomości (lub propriocepcji), sieci sprzężenia zwrotnego między umysłem i ciałem, która ustanawia i scala nasze żywe doświadczenie: oto, na czym skupimy się w trakcie tego interaktywnego warsztatu. Szczypta neuropsychologicznej wiedzy ugruntowanej w ćwiczeniach, które oferują nowe spojrzenie na kwestie wymiany interpersonalnej oraz linię jej przebiegu przecinającą różne warstwy świadomości psychofizycznej – oto, do czego dążę. Uczestnicy zajęć będą aktywnie zaangażowani w proces unaoczniania się tych zamiarów.