Tabela opłat

Opłata za udział w Letniej Szkole Psychoterapii I próg do 30.04 - 950 zł
II próg od 1.05 - 1 250 zł
III próg od 1.08 - 1 550 zł
ZNIŻKI
10% zgłoszenia dla grup min. 4-osobowych oraz dla słuchaczy i absolwentów studiów prowadzonych przy Laboratorium Psychoedukacji I próg do 30.04 - 855 zł
II próg od 1.05 - 1 125 zł
III próg od 1.08 - 1 395 zł
5% zgłoszenia dla grup min. 3-osobowych oraz uczestników czteroletnich szkoleń z zakresu psychoterapii rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także dla pracowników sektora publicznego (służby zdrowia lub oświaty w wymiarze pełnego etatu) I próg do 30.04 - 900 zł
II próg od 1.05 - 1 190 zł
III próg od 1.08 - 1 470 zł

Opłata za udział w Letniej Szkole Psychoterapii obejmuje:

  • udział w zajęciach (wykłady i warsztaty)
  • certyfikat uczestnictwa

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu. Uczestnik ponosi też częściowy koszt całodziennego serwisu kawowego w wysokości 25 zł za każdy dzień uczestnictwa w LS. Koszt ten będzie rozliczony bezpośrednio z hotelem.

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI:
nr rachunku: 50 1140 2004 0000 3502 7868 4001

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Letnia Szkoła Psychoterapii oraz imię, nazwisko uczestnika

Dokonując opłaty prosimy pamiętać, że podane zniżki nie sumują się oraz że o wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat
– do 31 lipca 2021: koszt rezygnacji – 50% opłaty
– od 1 sierpnia 2021 w przypadku rezygnacji brak zwrotu opłaty, istniej możliwość przepisania uczestnictwa na inną osobę.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu