Tabela opłat

Opłata za udział w Letniej Szkole Psychoterapii I próg do 30.04 - 990 zł
II próg od 1.05 - 1180 zł
III próg od 1.08 - 1380 zł
ZNIŻKI
Zgłoszenia dla grup min. 3-osobowych
Zniżka 15%*
I próg do 30.04 - 840 zł
II próg od 1.05 - 1000 zł
III próg od 1.08 - 1170 zł
Uczestnicy czteroletnich szkoleń z zakresu psychoterapii rekomendowanych przez
Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub atestowanych
przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Zniżka 10%*
I próg do 30.04 - 890 zł
II próg od 1.05 - 1060 zł
III próg od 1.08 - 1240 zł
Absolwenci studiów prowadzonych przy Laboratorium Psychoedukacji i pracownicy
sektora publicznego (służby zdrowia lub oświaty w wymiarze pełnego etatu)
Zniżka 5%*
I próg do 30.04 - 940 zł
II próg od 1.05 - 1120 zł
III próg od 1.08 - 1300 zł

Opłata za udział w Letniej Szkole Psychoterapii obejmuje:

  • udział w zajęciach (wykłady i warsztaty)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
  • całodniowe przerwy kawowe

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu 500. W celu rezerwacji miejsca należy kontaktować się bezpośrednio z recepcją ośrodka. Więcej informacji.

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI:
nr rachunku: 02 2490 0005 0000 4600 5240 4543
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Letnia Szkoła Psychoterapii

Dokonując opłaty prosimy pamiętać, że podane zniżki nie sumują się oraz że o wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat
– do 15 lipca 2020: koszt rezygnacji – 50% opłaty
– od 16 lipca 2020: w przypadku rezygnacji brak zwrotu opłaty, istniej możliwość przepisania uczestnictwa na inną osobę.