Table opłat z tytułami do zniżek

INFORMACJA O ZNIŻKACH

CAŁOŚĆ

Zgłoszenia dla grup min. 3-osobowych Zniżka 10%*

II próg od 1.06. do 31.07.19 1060 zł

III próg od 1.08.19 1240 zł

Uczestnicy czteroletnich szkoleń z zakresu psychoterapii rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Zniżka 7%*

 

II próg od 1.06. do 31.07.19 1095 zł

III próg od 1.08.19 1280 zł

Absolwenci studiów prowadzonych przy Laboratorium Psychoedukacji i pracownicy sektora publicznego (służby zdrowia lub oświaty w wymiarze pełnego etatu) Zniżka 5%*

 

II próg od 1.06. do 31.07.19 1120 zł

III próg od 1.08.19 1300 zł

Pozostali

 

II próg do 1.06. do 31.07.19 1180 zł

III próg od 1.08.19 1380 zł